INTEGRA CONTROL to aplikacja do zdalnego sterowania inteligentnym systemem alarmowym bazującym na centrali z serii integra/integraPLUS. System ten umożliwia wygodną obsługę systemu zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i funkcji automatyki. Aplikacja oferuje funkcjonalność manipulatora sterującego systemem alarmowym, umożliwiając m.in. załączanie i wyłączanie czuwania, przegląd zdarzeń, alarmów, czy też sprawdzanie stanu systemu. Obsługa inteligentnego systemu alarmowego przy pomocy INTEGRA CONTROL jest bezpieczna, wygodna i możliwa z każdego miejsca na świecie.

           System umożliwia także zarządzanie w systemie funkcjami automatyki. Dzięki niej sterowanie pracą ogrzewania, oświetlenia, klimatyzacji, podlewania i innych elementów automatyki budynkowej jest proste i intuicyjne. Dodatkowo, dzięki dostępnym w aplikacji poleceniom MAKRO można uruchamiać scenariusze, które zawierają sekwencje działań. Wywołuje się je dotknięciem pojedynczego przycisku na ekranie smartfona lub tabletu.

Ważną funkcjonalnością w aplikacji INTEGRA CONTROL są powiadomienia PUSH. Dzięki nim zarówno użytkownik, jak i instalator mogą otrzymywać informacje o zdarzeniach – wszystkich lub wybranych. Usługa ta działa w tle, odbiorca jest więc powiadamiany w sposób ciągły o tym, co dzieje się w systemie.

  • sterowanie systemem alarmowym INTEGRA/INTEGRA Plus
  • pełna funkcjonalność manipulatora sterującego systemem alarmowym wraz z realizacją funkcji MAKRO
  • możliwość realizacji funkcji automatyki
  • bezpieczne, szyfrowane połączenie z centralą
  • powiadamianie PUSH z możliwością indywidualnej konfiguracji (tylko z ETHM-1 Plus)
  • możliwość skorzystania z usługi zestawiania połączeń SATEL (tylko z ETHM-1 Plus)
  • przejrzysty, intuicyjny interfejs użytkownika