1. Kontrola dostępu i rejestr czasu pracy
2. Systemy przeciwpożarowe 


Kontrola dostępu i rejestr czasu pracy

        System kontroli dostępu przede wszystkim skutecznie kontroluje dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref. Tylko wybrane osoby mogą poruszać się po danym obiekcie, korzystając z identyfikatorów osobistych. Zainstalowane w wyznaczonych miejscach czytniki kart zbliżeniowych efektywnie ograniczają dostęp do wybranych pomieszczeń i/lub stref. Dzięki oprogramowaniu systemu kontroli dostępu administrator oraz inne uprawnione osoby mają możliwość nie tylko nadawania lub ograniczania prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup, ale również kontrolowania sytuacji w stanach zagrożenia lub alarmowych. Jako firma jesteśmy w stanie zaoferować kompletne rozwiązania, wsparcie techniczne na każdym etapie wdrożenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU:

  • Czytnik kontroli dostępu
  • Sterownik
  • Elektrozamek
  • Kontaktron
  • Karty zbliżeniowe
  • Oprogramowanie

ZALETY Z KORZYSTANIA:

           Jedną z najważniejszych zalet jest zastosowania systemu kontroli dostępu, oprócz wymiernych korzyści finansowych, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia na terenie obiektu. Wprowadzenie kontroli dostępu ogranicza ryzyko strat związanych z kradzieżą, jak również umożliwia bezzwłoczne pozyskanie danych o osobach przebywających i poruszających się po obiekcie. Jest to  szczególnie cenna informacja w przypadku konieczności nagłej ewakuacji. Systemy  Kontroli Dostępu ze względu na swoją specyfikę często staje się podwaliną do rozbudowy o kolejne elementy z zakresu ochrony i bezpieczeństwa, takie jak systemy CCTV, RCP czy Parkingowy.  

 


Systemy przeciwpożarowe

           Oferujemy swoją pomoc i doświadczenie już na samym początku etapu prac. Dla obiektów chcących zainstalować system PPOŻ pomożemy w doborze odpowiedniego sprzętu biorąc pod uwagę warunki techniczne oraz aspekty ekonomiczne. Dla firm chcących przeprowadzić konserwację lub modernizację systemu przeciwpożarowego przeprowadzimy odpowiednią ekspertyzę i analizę. Dbając o bezpieczeństwo naszego klienta proponujemy pełną obsługę serwisową zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystkie nasze instalacje posiadają także graficzne odwzorowanie na projekcie obiektu.

 

           Bezpieczeństwo pożarowe to jedno z najważniejszych kryteriów jakie powinny spełniać wszelkie obiekty budowlane. Zapewniamy ochronę pożarową domów i galerii handlowych, zakładów przemysłowych, fabryk, magazynów, ośrodków wypoczynkowych, biurowców i prywatnych budynków mieszkalnych. Wykonujemy podstawowe i bardziej złożone instalacje wyposażone w urządzenia DSO (dźwiękowe ostrzegacze) oraz odbiorniki alarmów i sygnałów uszkodzenia. Specjalizujemy się w integracji systemów ppoż z telewizją przemysłową (CCTV) oraz urządzeniami wykorzystywanymi w nowoczesnych, inteligentnych domach.